Tréningek

Biztonságos gázhasználat

A személyzet egészségének és biztonságának garantálása elsőbbséget élvez a SOL Csoport számára, ebből az okból kifolyólag a SOL képzést indít ügyfelei számára a gázok biztonságos használatról. A képzések elméleti és gyakorlati modulokból állnak a vevői igényekre szabva, s a közel 100 éves szektorbeli tapasztalaton alapulnak.

Hegesztő tanfolyamok

Képzések a munkahelyi biztonságról a81/2008-as számú törvényerejű rendelet alapján

Az 1989.június 13-án kiadott 89/391/EEC Európai Direktíva a munkavállalók egészségének és biztonságának fő rendelkezése; ez határozza meg a minimális szakmai egészségügyi és biztonsági feltételeket az egész Európai Unión belül. Olaszországban a törvény neve, mely átveszi az 1989.június 13-án kiadott 89/391/EEC Direktívát, „Konszolidált törvény a munkahelyi egészségről és biztonságról” (TUSL).

A TUSL rendelkezései magukban foglalják a tevékenységbe bevont alkalmazottak tájékoztatási és képzési kötelezettségeit.

A tájékoztatás és képzés legalább az alábbiakat foglalja magába:

  • a tevékenységek veszélyei és különös kockázatai, megelőző és óvintézkedések a kockázatértékelő kiadvány alapján;

  • a termelési folyamatban használt gázok és más vegyi anyagok veszélyes tulajdonságai a biztonsági adatlapok alapján;

  • a végzett tevékenységeket szabályzó biztonsági rendelkezések a vállalati folyamatok, szabályozások és egyéb dokumentumok alapján;

  • elsősegély és tűz megelőzési rendelkezések, belső vészhelyzeti terv.

A következő esetekben kötelező képzést tartani:

  • munkaerő felvételnél;

  • felelősségi körök változásánál;

  • új eszköz, technológia vagy veszélyes anyagok bemutatásánál;

  • új rendeletek bevezetésénél vagy a meglévőek módosításánál;

  • a kockázat elemzés aktualizálásánál;

és bármely esetben időközönként ismételni.

A SOL jogosult ilyen jellegű képzéseket tartani vevőinél, és a TUSL céljainak megfelelő bizonyítványt kiadni, miután az érintett személyek letették a vizsgát.

SOL az iparért
Többet szeretne tudni?
Lépjen kapcsolatba velünk