Disclaimer

Jogi előírások

A weboldalon található információkat illetően.

A weboldalon megjelenő szöveg, információ és egyéb adat a más weboldalakra átirányító linkekkel kizárólag tájékoztató jellegű, nem hivatalos.
A SOL Csoport nem vállal felelősséget a publikált információk olvasásából vagy használatából, a weboldalon talált tartalom formájából vagy az oldalon fellelhető anyagok eléréséből vagy használatából eredő bármelyfajta hibáért, hiányért vagy kárért- függetlenül attól, hogy közvetlenül, közvetetten vagy véletlenszerűen keletkeztek-e.