Dolgozz nálunk

A SOL Csoport célkitűzései, melyekre munkavállalóit is sarkallja, az átláthatóság, hűség, pártatlanság, őszinteség, integritás, a minőség iránti állandó elkötelezettség, a munkahelyi biztonság folyamatos fejlesztése és a környezet tisztelete.

A SOL Csoport hisz abban, hogy a teljesítmény fokozása és fejlesztése az emberi tényezőkön túl is lehetséges.

A Csoport minden egyes vállalatának dolgozói, függetlenül munkaviszonyuk típusától vagy pozíciójuktól, felelősek a rájuk kiszabott célkitűzésekért; továbbá a munkakörük határain belül és a társaság iránti tiszteletből lehetőségük van döntéshozatalra, lényegében önálló munkára, és hogy erős, hűséges kapcsolatot alakítsanak ki a társasággal.

A legfőbb ösztönzés a hivatásunk fejlesztése iránt bennünk rejlik: a kíváncsiságunkban, az új kihívások kezelése iránti elszántságunkban, a tanulás iránti vágyunkban és az új fejlesztések megvalósításában.

A Cégcsoport tagjain belül nincs helye a tiszteletlenségnek, intoleranciának, tiszteletlen bánásmódnak, zaklatásnak vagy bármelyfajta diszkriminációnak. Ettől az alapelvtől semmilyen módon, semmilyen indokkal nem lehet eltérni, minden körülmények között, minden szinten lévő munkavállaló köteles ezt követni.

A SOL Csoport vállalja, hogy olyan munkahelyi környezetet teremt és tart fenn, amelyben a személyes tulajdonságok nem adnak okot semmilyen fajta diszkriminációra.

A SOL Csoport szüntelenül tiszteletben tartja az adott ország munkavállalási rendelkezéseit, ahol a vállalat működik, a nemzetközi megállapodásokkal és javaslatokkal egyetemben, beleértve a nemzetközi szervezetek határozatait, mint például az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) és az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete).